Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ วัดบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

Archive for มิถุนายน 2013

ดอกไม้พระราชทาน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

กองราชเลขา และกองราชพาหนะ ข้าราชบริพารใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราซินีนาถ นำแจกันดอกไม้ที่พสกนิกรได้น้อมนำมาทูลเกล้าถวาย ณ โรงพยาบาลศิริราช ให้นำไปถวายแก่วัดต่างๆแล้วแต่จะเห็นสมควร
ตามพระราชกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดังกล่าว วัดบางกร่าง เป็นอีกวัดหนึ่งได้รับมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปราบปลื้มปิติยินดีแก่ วัดบางกร่างและชาวตำบลบางกร่างเป็นล้นพ้น ที่ได้รับพระราชทานช่อดอกไม้ในครั้งนี้ จึงได้นำไปบูชาพระประธานในอุโบสถเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ธรรมะสวัสดี

ธรรมดีๆ

พระธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสต่างๆ

พระธรรมเทศนาเรื่อง บุญญกะถา ตอน ๑ โดยพระปลัดศิริชัย สิริชโย

พระธรรมเทศนาเรื่อง บุญญกะถา ตอน ๒ โดยพระปลัดศิริชัย สิริชโย

รับฟังเสียงสวดมนต์ คลิกเพียงฟังได้เลย

C032 ป้องกันโรคไข้เจ็บ สักกัตตวา

C022 อังคุลิมาละปะริตตัง – โพชฌังคะปะริตตัง

 

สภาษิต คำคม

กลอนเหล้า