ประวัติวัดบางกร่าง

ประวัติวัดบางกร่าง

พระประธานในอุโบสถ

พระประธานในอุโบสถวัดบางกร่าง

 

สภาพฐานะ และที่ตั้งวัด

         วัดบางกร่างเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ หมู่ ๓ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยบางกร่าง ๖๓ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

อาณาเขตที่ตั้งวัด

       ทิศเหนือ                  ติดกับคลองบางกร่าง

      ทิศใต้                     ติดกับคลองลำประโดงและที่ดินที่เป็นสวน

 ทิศตะวันออก            ติดกับคลองบางกร่าง

     ทิศตะวันตก             ติดกับสวน

ลักษณะพื้นที่วัด

       ตั้งอยู่ในบริเวณเรือกสวนล้อมรอบ อาณาเขตติดกับคลองบางกร่าง ซึ่งเป็นคลองที่ต่อเชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อย กับ คลองอ้อมทั้งสองคลองนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม มาในสมัยอยุธยาเป็นราชธานีตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททอง ทรงโปรดให้ขุดแม่น้ำสายใหม่ช่วงวัดท้ายเมืองไปทะลุวัดเขมา เมื่อ พ.ศ.๒๑๗๙ แม่น้ำสายนี้คือ แม่น้ำเจ้าพระยา และส่วนที่เป็นแม่น้ำเดิม กลายเป็นคลองบางกอกน้อย และคลองอ้อมในปัจจุบัน

       พ.ศ. ๒๓๘๔ สุนทรภู่(พระศรีสุนทรโวหาร) ล่องเรือมาตามคลองบางกอกน้อยไปเมืองสุพรรณบุรี กล่าวถึงริมคลองบางกอกน้อย บรรยายสภาพพื้นถิ่นริมคลองทั้งสองฝากในละแวกจังหวัดนนทบุรี ความตอนหนึ่งของ “นิราศสุพรรณ“(๑)ว่า

                                                 บางกร่างข้างคุ้งค่าม          เขตคลอง

                                         บางขนุนขุนกอง                       ก่อสร้าง

                                        ของสวนสวนเจ้าของ                  ซายน่า ท่าเอย

                                       สาวแก่แม่ม่ายบ้าง                     ปกน้ำ ลำเรือฯ

         พูดถึงสภาพภูมิประเทศที่ปรากฏในสมัยนั้น และยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน มีสามตำบล(สามบาง)คือ

       บางกร่าง หมายถึง   ตำบลบางกร่าง ฝั่งทิศเหนือของคลองบางกอกน้อย อยู่ในอำเภอเมืองนนทบุรี

       บางขนุน หมายถึง   ตำบลบางขนุน ฝั่งทิศใต้ของคลองบางกอกน้อย อยู่ในอำเภอบางกรวย

         บางขุนกอง หมายถึง ตำบลบางขุนกอง ฝั่งทิศใต้ของคลองบางกอกน้อย อยู่ในอำเภอบางกรวย

           มีสันนิษฐานการสร้างวัดของแต่ละชุมชน(๒) ของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีวินิจฉัยว่า ชุมชนใดๆนั้นมักใช้ชื่อของวัดในถิ่นนั้นเรียก”บ้าน”หรือ”บาง”เป็นอาณาเขตของชุมชนนั้นๆ

——————————————————————————————–

  • หนังสือ ชีวิตและผลงาน ของ สุนทรภู่ พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • หนังสือการสร้างวัด

                                       ความเป็นมาและการรับรอง

       มีหนังสือรับรองสภาพวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาของ กองพุทธศาสนสถาน

กรมการศาสนา พ.ศ. ๒๔๐๐ เป็นหลักฐานแสดงความเป็นวัด ซึ่งออกให้ไว้เมื่อ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๐

อุบาสก อุบาสิกา

ภาพอุบาสกอุบาสิกา ที่มาร่วมปฏิบัติศาสนกิจวัดบางกร่าง

http://watbangkrang.org/home/?page_id=53

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>