ครูหมอชีวกโกมารภัจจ์

SAM_7471

ขนาด 9นิ้ว หล่อโลหะทองเหลืองรมดำ

SAM_7475a

ขนาด 9 นิ้ว เรซินเพ้นสี

SAM_7470SAM_7478a