Get Adobe Flash player

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๗

 

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีและผ้าป่าสามัคคี

ณ วัดบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

กฐินวัดบางกร่าง

กฐินวัดบางกร่าง

 

 

กำหนดการ

เวลา ๐๙.๐๐ น.            แห่องค์กฐินสามัคคีรอบอุโบสถ

เวลา ๑๐.๐๐ น.            ถวายผ้ากฐินสามัคคี

เวลา ๑๑.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๒.๐๐ น.           ถวายผ้าป่าสามัคคี

Search