พระไภสัชยคุรุไวฑูรย์ วัดบางกร่าง

SAM_6247 SAM_6250 พระไภสัช1 พระไภสัช2

“อโรคฺยา ปรมา ลาภา”แปลว่า ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

เชื่อว่าทุกคนอยากได้ลาภแบบนี้ที่สุดในบรรดาลาภทั้งหลาย ต่อให้รวยล้นฟ้า ถ้ามีโรคภัย ความรวยล้นฟ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไร ใครๆก็ไม่อยากป่วย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาของเราก็มี หมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอประจำพระองค์ คอยดูแลพระพลานามัย ครั้งหนึ่งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เกิดโรคระบาดร้ายแรง ผู้คนล้มป่วยและตายจำนวนมาก มีรับสั่งให้สร้างอโรคยาศาล และให้มีผู้ทำหน้าที่รักษาพยาบาล รวม ๙๒ คน และได้มีพิธีกรรมบวงสรวงพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ปางสมาธิ ถือหม้อยาในมือ คือพระไภสัชยคุรุไวฑูรย์ด้วยยาและอาหาร  แล้วแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วย นักโบราณคดีเชื่อว่าคือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในคติมหายานเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค และตรัสรู้ขึ้นมาเพื่อให้สัตว์โลกไม่ต้องมีโรคภัยมาเบียดเบียน ในปีนี้จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมเททองหล่อพระไภสัชยคุรุไวฑูรย์ หน้าตัก ๓๒ นิ้ว ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙โดยพร้อมเพรียงกัน

วัดบางกร่าง  นนทบุรี  โทร. ๐๘๗ ๕๗๙ ๘๔๑๔

www.watbangkrang.org

wat-bk@wat-bk.com  (facebook)