ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๐

 

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีและผ้าป่าสามัคคี

ณ วัดบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

กฐินวัดบางกร่าง

กฐินวัดบางกร่าง

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เวลา ๑๗.๑๕ น.          พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๘.๑๕ น.           บวงสรวงเทพยดา

เวลา ๑๙.๒๕ น.          จุดเทียนชัยพุทธาภิเษก

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๕๐ น.           บวงสรวงเทพยดา

เวลา ๐๙.๓๕ น.           แห่องค์กฐินสามัคคีเวียนรอบอุโบสถ

เวลา ๑๐.๔๕ น.           ถวายผ้ากฐินสามัคคี

เวลา ๑๑.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๒.๓๕ น. ถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาการเปรียญวัดบางกร่าง

ผ้าป่าสร้างศาลาการเปรียญวัดบางกร่าง
กองละ ๕,๐๐๐ บาท
รับพระไภสัชยคุรุไวฑูรย์ ขนาด ๕ นื้ว
พิเศษลูกอมปรอทย้อนยุคหลวงปู่กลั่น
เป็นของที่ระลึก
เปิดรับจอง ทุกวันที่วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง ต.บางกร่าง
อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร087-579-8414